GROEPSTRAINING – CURSUS

GROEPSTRAINING – CURSUS

 

 

OVERPRIKKELING & BOOSHEID (8 – 11 jaar)

 

 

Leren omgaan met prikkels en frustraties.

 

Een vol hoofd is een hoofd waar niets meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wil zeggen. Ook samen werken of samen spelen worden er een stuk lastiger door.

 

Tijdens deze cursus wordt er op kindniveau concrete uitleg gegeven over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. 'Korte lontjes, starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid, vergeetachtigheid, impulsiviteit en een vertraagde reactiesnelheid in het gedrag van kinderen, kunnen ook grote bronnen van ergernis voor de omgeving worden. Dit onbegrepen gedrag veroorzaakt dikwijls misverstanden in communicatie, strijd en wederzijds onbegrip.

 

Juist daarom wordt er in deze cursus nadruk gelegd op psycho-educatie: 'Hoe zorg ik goed voor mezelf, nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd en hoe kunnen anderen mij hierin ondersteunen! De combinatie van uitleg met ondersteunende tekeningen, tips, oefeningen en proefjes maken deze cursus tot een bron van inspiratie, bemoediging en (h)erkenning.

 

Voorafgaand is er een kennismakingsgesprek met de ouders en wordt de problematiek en de verwachtingen besproken.

 

Deze cursus wordt drie maal per schooljaar gegeven, telkens op 5 woensdagnamiddagen gedurende anderhalf uur.

 

Ouders blijven wekelijks op de hoogte van wat hun kinderen geleerd hebben aan de hand van een cursus zodat zij dit perfect mee kunnen opvolgen.

 

Na afloop van de cursus is er een mogelijkheid tot een evaluatiegesprek.

 

 

 

5 sessies van 1u30 op zaterdag.

 

De data zullen bekend gemaakt worden vanaf de moment er tien inschrijvingen zijn.

 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN & FAALANGST (7 – 10 jaar OF 11 – 14 jaar)

 

Deze cursus is bijzonder geschikt voor kinderen:

 

-die verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet durven uiten of zich niet durven laten zien

 

-die oogcontact vermijden en zacht praten

 

-die angst hebben om vragen te stellen en weinig initiatief nemen

 

-die gepest worden en weinig assertief zijn

 

-met een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen

 

-die moeilijk vrienden maken en/of behouden

 

-die angst hebben om te falen

 

 

Voorafgaand is er een kennismakingsgesprek met de ouders en wordt de problematiek en de verwachtingen besproken.

 

Deze cursus wordt drie maal per schooljaar gegeven, telkens op 5 woensdagnamiddagen gedurende anderhalf uur.

 

Elke les leert het kind minstens één interventietechniek die onmiddellijk gebruikt kan worden wanneer het probleem zich voordoet. Ook ouders blijven wekelijks op de hoogte van wat hun kinderen geleerd hebben aan de hand van een cursus zodat zij dit perfect mee kunnen opvolgen.

 

Na afloop van de cursus is er een mogelijkheid tot een evaluatiegesprek.

 

5 sessies van 1u30 op zaterdag.

 

De data zullen bekend gemaakt worden vanaf de moment er tien inschrijvingen zijn.

 

 

 

Bredabaan 323 – 2930 Brasschaat – 0471/43.86.38 - info@arcanabrasschaat.be