LOGOPEDIE

LOGOPEDIE

 

- schoolrijpheidsproblemen

- dyslexie en leesproblemen

 

- dysorthografie en spellingsproblemen

 

- dyscalculie en rekenproblemen

 

- NLD (niet verbale leerstoornis)

- articulatieproblemen (ook studenten die articulatie willen verbeteren)

 

- taalachterstand

 

- dysfasie

 

- studiebegeleiding

 

OP AFSPRAAK

 

Diagnostisch onderzoek kan ook zonder therapie.

 

Bredabaan 323 – 2930 Brasschaat – 0471/43.86.38 - info@arcanabrasschaat.be